Liberec - přestavba křižovatky I/35 a III/2784

Programové období: 2007-2013
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: Liberecký kraj
Registrační číslo: CZ.1.13/1.1.00/01.00029
Zahájení projektu: 1. 3. 2008
Ukončení projektu: 1. 5. 2009
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Mimoúrovňová křižovatka čtyřpruhové silnice je nejrušnější libereckou komunikací. Denně jí projede okolo osmnácti tisíc vozidel. Nárůstem dopravy dochází k jejímu přetížení, a tím i k zhoršení technického stavu. Cílem projektu byla přestavba křižovatky, kdy předchozí soustava úrovňových neřízených křižovatek byla nahrazena okružní křižovatkou se směrovou i výškovou úpravou vstupujících komunikací. S rekonstrukcí křižovatky se provedla i úprava odvodnění komunikací, chodníků, sadové a terénní úpravy.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 77 937 704,82 Kč
Veřejné zdroje ČR: 13 753 712,00 Kč
 
Celková částka: 91 691 417,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena