Modernizace tramvajové trati v úseku Fügnerova-Mlýnská-Klicperova

Programové období: 2007-2013
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: Dopravní podnik města Liberce, a.s.
Registrační číslo: CZ.1.13/1.2.00/06.00419
Zahájení projektu: 30. 4. 2009
Ukončení projektu: 31. 1. 2010
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Projekt, navazující na projekt Terminál MHD Fügnerova - modernizace tramvajové tratě, je první etapou velkého záměru liniové stavby, který řeší dopravní obslužnost sídliště Rochlice a Broumovská modernizací a výstavbou tramvajové tratě v úseku Terminál Fügnerova - Dobiášova. První etapa modernizovala trať v úseku Terminál MHD Fügnerova - Mlýnská- Klicperova. Původní trať úseku Fügnerova - Mlýnská byla nahrazena dvoukolejnou tramvajovou tratí  tak, aby trať mohla dále pokračovat ve směru na Jablonec nad Nisou a Rochlice.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 73 873 730,34 Kč
Veřejné zdroje ČR: 13 036 540,00 Kč
 
Celková částka: 86 910 270,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena