Silnice II/437: Chvalčov - křižovatka s MK Rajnochovice

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0005296
Zahájení projektu: 21. 7. 2017
Ukončení projektu: 30. 1. 2020
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Cílem projektu je rekonstrukce sil. II/437 v délce 9,276 km.Stavební úpravy spočívají v obnově živičných vrstev, úpravě výškového vedení v celé šířce vozovky (navýšení nivelity o 50mm), výstavba nového mostu ev.č. 437-028, stavební úprava 41 propustků, dopravní značení, napojení sjezdů a komunikací, obnovení silnič. příkop, vybudování gabionových zdí, doplnění (výměna) bezpečnostních zařízení, osazení směrových sloupků,úpravu - kamen. opěrných zdí, nezpevněných krajnic, stávající kamen.přídlažby

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 160 675 369,92 Kč
Veřejné zdroje ČR: 28 354 477,05 Kč
 
Celková částka: 189 029 847,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena