Nákup autobusů pro MHD Chrudim

Programové období: 2007-2013
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: Veolia Transport Východní Čechy a.s.
Registrační číslo: CZ.1.13/1.2.00/18.01060
Zahájení projektu: 1. 2. 2011
Ukončení projektu: 31. 8. 2011
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Šest nových autobusů využívají od konce srpna 2011 cestující MHD v Chrudimi. Všechny vozy jsou vybaveny elektronickou informační tabulí, vnitřním hlásičem zastávek, hlásičem pro nevidomé a také modelem pro dálkové sledování polohy vozidla. Maminky s kočárky, vozíčkáři a další cestující se sníženou schopností pohybu vítají mechanickou plošinu instalovanou u prostředních dveří.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 8 369 323,55 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 476 939,00 Kč
Soukromé zdroje: 14 769 394,00 Kč
 
Celková částka: 24 615 657,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena