Obnova zeleně a rozšíření parkovacích ploch na Kupkově náměstí

Programové období: 2007-2013
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: MĚSTO OPOČNO
Registrační číslo: CZ.1.13/2.3.00/02.00051
Zahájení projektu: 1. 9. 2008
Ukončení projektu: 31. 5. 2009
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Revitalizované Kupkovo náměstí v Opočně je centrem města a středem městské památkové zóny. V rámci projektu bylo vystavěno 25 parkovacích stání v severní části náměstí, došlo k výměně povrchu chodníků. Dále se vysadilo 40 vzrostlých sazenic javorů, 460 sazenic živých plotů a došlo k revitalizaci stávající zeleně.  Kupkovo náměstí se také bezbarierově upravilo, doplnily se nájezdy a upravil se povrch. 

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 545 316,85 Kč
Veřejné zdroje ČR: 648 330,00 Kč
 
Celková částka: 4 193 647,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena