Rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v Černém Dole

Programové období: 2007-2013
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: Městys Černý Důl
Registrační číslo: CZ.1.13/3.1.00/02.00253
Zahájení projektu: 1. 9. 2008
Ukončení projektu: 27. 11. 2009
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Realizací projektu došlo k vytvoření parkovací plochy o rozloze 7 242 m2 a využití této plochy v letních měsících pro víceúčelové sportoviště. Parkovací plocha byla upravena tak, aby v zimních měsících kapacita parkování dosáhla 215 parkovacích míst. V letním období, pro zvýšení atraktivity regionu a doplnění nabídky volnočasových aktivit, jsou provozována na parkovací ploše dvě víceúčelová sportoviště a kapacita parkovacích míst je upravena na 131. Projekt řeší rekonstrukci technicky nevyhovujícího úseku komunikace, jehož vyřešení je součástí dokompletace rekreačních služeb a plnohodnotného fungování lyžařského areálu Pod Špičákem.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 18 956 197,78 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 345 210,00 Kč
 
Celková částka: 22 301 408,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena