Zatraktivnění areálu letního kina v Klatovech na kulturní centrum

Programové období: 2007-2013
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Příjemce: Město Klatovy
Registrační číslo: CZ.1.14/3.1.00/23.02663
Zahájení projektu: 1. 9. 2013
Ukončení projektu: 14. 11. 2014
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Předložený projekt řeší zpřístupnění nemovité kulturní památky - historické okrouhlé bašty, která je nedílnou součástí městského opevnění a nachází se v areálu letního kina v Klatovech a dále kompl. stav. rekonst. tohoto areálu.Přístup do historické hradební bašty byl doposud možný pouze přes soukr. pozemek (ne pro veřejnost). Globálním cílem projektu je zvýšit využití území posílením a zkvalitněním infrastrukturní vybavenosti pro CR. V rámci projektu budou realizovány především tyto stavební práce: stavební úpravy vstupu, veškerého oplocení areálu a stávajících zpev. přístup. ploch, stavební úpravy jeviště, konstrukce pro promítací plátno, stavební úpravy hlediště vč. osazení laviček, vybud. zastřešení části hlediště, stav. úpravy objektu zázemí letního kina, venkovní kanalizace a vodovod, eletroinstalace, kamenná zeď u hitorické okrouhlé bašty, vč. provedení nových zpevněných ploch k baště, stavební úpravy schodišť vč. pořízení a montáže zdvihací plošiny pro osoby s těl. postižením.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 9 796 219,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 728 745,00 Kč
 
Celková částka: 11 524 964,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena