RTT Myslíkova

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ERDF
Operační program: 16 OP Praha Konkurenceschopnost
Příjemce: Dopravní podnik hl.m. Prahy ,akciová společnost
Registrační číslo: CZ.2.16/1.1.00/22005
Zahájení projektu: 1. 11. 2009
Ukončení projektu: 31. 8. 2010
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Projekt je investiční akcí zaměřenou na zlepšení obslužnosti veřejnou dopravou a zvýšení bezpečnosti, komfortu a bezbariérovosti veřejné dopravy prostřednictvím rekonstrukce tramvajové trati.
Je lokalizován v Praze 2 v prostoru ulic Myslíkova, Masarykovo nábřeží a Jiráskovo náměstí, zprostředkovaně má dopad na celé území Prahy.
Projekt reaguje na poptávku po veřejné dopravě mezi cílovými skupinami a naplňuje cíle OPPK i Strategického plánu hl.m.Prahy.
Projekt tvoří několik částí, které spolu souvisí územně, dopravně i provozně - rekonstrukce tramvajových tratí, kolejových uzlů, zastávek.
Celkové výdaje na projekt dosahují částky 173,8 mil. Kč, z toho způsobilé výdej 144,7 mil. Kč a nezpůsobilé výdaje 29,1 mil. Kč.
Projekt bude realizován od 3.8.2009 do 31.7.2010.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 73 806 267,27 Kč
Veřejné zdroje ČR: 13 024 635,00 Kč
 
Celková částka: 86 830 902,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena