Revitalizace Hotelu JUNIOR Praha

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ERDF
Operační program: 16 OP Praha Konkurenceschopnost
Příjemce: DRACHO s.r.o.
Registrační číslo: CZ.2.16/3.3.00/25102
Zahájení projektu: 1. 11. 2010
Ukončení projektu: 31. 3. 2012
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Smyslem projektu je revitalizace hotelu JUNIOR a vytvoření nového produktu na trhu hoteliérství v Hl. m. Praze. V rámci revitalizace bude do prostor hotelu pořízeno a instalováno kompletní vnitřní vybavení a mobiliář, které odpovídají potřebám zákazníků, na něž se žadatel bude zaměřovat. Díky tomu bude možné hotel znovu zprovoznit. Inovativní koncept ubytování vychází vstříc potřebám cílových zákazníků: osob ve věku 50+, skupin jednoho pohlaví, návštěvníků z východní Evropy a mládeže. Realizovaným projektem tak bude řešen problém, který se projevuje přetrvávající mezerou na trhu ubytovacích zařízení v Praze pro tuto klientelu. V současné době je většina hotelů v centru Prahy zaměřena na zahraniční klientelu z tradičních turistických zemí (západní Evropa, USA, Kanada, Japonsko apod.). Hotel JUNIOR se bude specializovat na klientelu z "nových" turistických zemí převážně východní Evropy (Rusko, Bulharsko, Ukrajina atd.), která v posledních letech zaujímá stále významnější pozici.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 9 729 794,60 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 717 022,00 Kč
Soukromé zdroje: 7 631 211,00 Kč
 
Celková částka: 19 078 028,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena