Zvyšování profesní kvalifikace zaměstnanců Corinthia Hotel Prague ve vztahu k úrovni poskytovaných služeb

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ESF
Operační program: 17 OP Praha Adaptabilita
Příjemce: IHI Towers, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.2.17/1.1.00/31303
Zahájení projektu: 1. 2. 2009
Ukončení projektu: 31. 7. 2010
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Hlavním cílem projektu je zavedení tréninkového programu a následné zvýšení úrovně odborných znalostí a dovedností 140 zaměstnanců hotelu, z toho vyškolení 16 supervizorů, kteří budou po skončení projektu působit jako interní lektoři v rámci svého týmu a předávat získané znalosti a dovednosti nově příchozím zaměstnancům a členům týmu. V rámci projektu budou vytvořeny metodiky pro interní lektory a odborné trénikové manuály k jednotlivým oblastem, v nichž bude vzdělávání v rámci projektu realizováno.
Projekt prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců Corinthia Hotel Prague (dále jen CHP) zvýší efektivitu a kvalitu poskytovaných služeb a spokojenost hostů, což také povede ke zvýšení konkurenceschopnosti a adaptability hotelu na změny na trhu.
Na základě průzkumu trhu práce, statistik personálního oddělení, analýzy spokojenosti hostů a výsledků interních auditů spokojenosti zaměstnanců bylo zjištěno, že je nutné zajistit vzdělávání zaměstnanců hotelu v oblasti styku a péče o hosty.
Nástroji pro dosažení stanovených cílů s ohledem na odbornost zaměstnanců bude vzdělávání realizované formou tréninků a odborných školení v oblasti tvrdých a měkkých dovedností, které bude rozloženo do dvou let.
Cílovou skupinu tvoří zaměstnanci CHP. Projekt je přitom průřezově zaměřen na různé úrovně zaměstnanců od managementu po řadové zaměstnance, kteří jsou v přímém kontaktu s hosty hotelu, konkrétně v rámci divizí Rooms division a Food&Beverage.
Výsledkem projektu bude vytvoření manuálů a metodik k plánovaným vzdělávacím programům a vyškolení zaměstnanců a supervizorů/interních lektorů z oddělení, pro která nebyla podobná školení, v takovémto rozsahu plánována. Výstupem projektu bude také dovyškolení zaměstnanců a interních lektorů, kteří prošli v minulosti pouze jakousi "ochutnávkou", krátkodobým tréninkem či koučingem.
Projekt bude realizovat žadatel ve spolupráci s externími dodavateli. Projekt bude při čerpání dotace využívat pravidla de minimis.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 880 425,52 Kč
Veřejné zdroje ČR: 139 025,00 Kč
 
Celková částka: 1 019 451,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena