Do práce bez bariér

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ESF
Operační program: 17 OP Praha Adaptabilita
Příjemce: Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, Střední Čechy, o.s.
Registrační číslo: CZ.2.17/2.1.00/32584
Zahájení projektu: 1. 3. 2010
Ukončení projektu: 31. 8. 2012
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Hlavním cílem projektu je zlepšení přístupu k zaměstnání pro osoby s diagnostikovanou poruchou autistického spektra ve věku od 17let.
Cílovou skupinu tvoří osoby s diagnostikovaným Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem ve věku od 17 let, které mají zájem uplatnit se na trhu práce a které:
a) dokončili či dokončují vzdělání a poprvé vstupují na otevřený trh práce
b) již pracovali, ale v současné době jsou nezaměstnaní.

Cílová skupina potřebuje při vstupu na otevřený trh práce podporu. Tito lidé často nezvládají každodenní pracovní povinnosti. Jejich hlavní handicap tkví v nezvládání běžných sociálních situacích. Lidé s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem nejsou mentálně postižení. Jejich IQ se pohybuje v pásmechnormality až nadprůměru. Problém, na který opakovaně narážejí, tkví v oblasti sociálních interakcí. Mají sklon k jednání neodpovídajícímu situaci. Bez počáteční podpory je pro ně vstup na otevřený trh práce velmi komplikovaný a často téměř nemožný.Aby mohli vstoupit do zaměstnání a udržet se v něm potřebují vytvořit specifické podmínky.
Během projektu bude s klienty dlouhodobě a systematicky pracováno. Budou podchyceny již osoby ve věku 17 let, u kterých prostřednictvím nácviků sociálních dovedností a individuální terapie budou rozvíjeny potřebné dovednosti a základní pracovní návyky. Budou motivovány k tomu, aby si vytvořily představu o zaměstnání, které by chtěly v budoucnu vykonávat. Pro osoby od 18 let bude vedle nácviků sociálních dovedností a individuálních terapií zajištěna intenzivní příprava na vstup na trh práce - rozvoj pracovních a sociálních dovedností, osvojení si práce s počítačem či tréninkové zaměstnání. Po získání dovedností budou s pracovním konzultantem hledatodpovídající pracovní místo na trhu práce. Po uzavření pracovního poměru jim bude poskytována asistence přímo na pracovišti.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 979 572,71 Kč
Veřejné zdroje ČR: 702 277,00 Kč
 
Celková částka: 4 681 850,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena