Na cestě k integraci v Obrnicích a okolí

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Zaměstnanost
Příjemce: Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0001291
Zahájení projektu: 1. 4. 2016
Ukončení projektu: 31. 3. 2019
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Projekt "Na cestě k integraci v Obrnicích a okolí" je zaměřen na udržitelnost a rozvoj sociálních služeb Obrnického centra sociálních služeb: - Spolu v ulicích (terénní programy) - Obrnická sociální poradna (odborné sociální poradenství) - Vulkán (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež) Navazujeme na projektový koncept z let 2011-15, jehož účelem bylo vytvořit pomocí dotací IOP a OP LZZ provozní, personální a odborné podmínky pro zavedení sociálních služeb do sociálně vyloučených lokalit obce.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 14 149 456,32 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 496 962,88 Kč
 
Celková částka: 16 646 419,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena