Komunitní centrum v Hrádku nad Nisou

Programové období: 2014-2020
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Hrádek nad Nisou
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002431
Zahájení projektu: 25. 6. 2018
Ukončení projektu: 30. 12. 2019
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Na území města Hrádku nad Nisou působí celá řada subjektů, provozujících komunitní činnosti včetně sociálního poradenství. Pro tyto komunity se rozhodlo město Hrádek nad Nisou vytvořit společné a důstojné prostory. V rámci Komunitního centra by se měly sdružit subjekty Člověk v tísni o.p.s., Jednota bratrská Hrádek nad Nisou, Maják o.p.s., Advaita z.ú., Ostrov života o.s., D.R.A.K. z.s., Centrum zdravotně postižených Libereckého kraje o.p.s., Mateřské centrum Korálek a Gybsy legend.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 17 000 000,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 000 000,00 Kč
 
Celková částka: 20 000 000,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena