Výměna oken, dveří a zateplení budovy MŠ Nová Bystřice

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Město Nová Bystřice
Registrační číslo: CZ.1.02/3.2.00/08.00974
Zahájení projektu: 4. 9. 2008
Ukončení projektu: 28. 1. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Předkládaný projekt se zabývá výměnou oken, dveří a zateplením budovy Mateřské školy v Nové Bystřici. V současné době je technický stav veškerých výplní velmi špatný a dochází ke značným ztrátám tepla a energie. Realizací projektu dojde k významným finančním úsporám, ale též ke snížení emisí.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 776 514,30 Kč
Veřejné zdroje ČR: 666 442,00 Kč
 
Celková částka: 4 442 956,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena