Zateplení Základní školy Libavské Údolí

Programové období: 2007-2013
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Obec Libavské Údolí
Registrační číslo: CZ.1.02/3.2.00/07.00694
Zahájení projektu: 12. 6. 2008
Ukončení projektu: 20. 10. 2008
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Podstatou tohoto projektu bylo provedení série úprav obalových konstrukcí budovy Základní školy v Obci Libavské Údolí vedoucích k zateplení objektu. Základní škola se nachází v obci s bohatou historií sahající až do 9. století. V současné době žije na území obce cca 600 lidí. Místní základní škola poskytuje vzdělání žákům 1. - 5. třídy, v budově je dále provozována mateřská škola, školní jídelna a školní družina. Základní škola pořádá ve spolupráci s OÚ a jinými organizacemi řadu kulturních a sportovních akcí, které vhodně doplňují vzdělání žáků. Základní škola vždy svou činností reprezentuje celou obec. Ze všeho výše uvedeného vyplývá, že ZŠ v Libavském Údolí je jedním ze základních pilířů celé obce a je nutné dbát o její stav. Z hlediska optimalizace nákladů na provoz budovy, ale i z hlediska šetrnosti k životnímu prostředí je žádoucí, aby školní budova byla zateplena a byla tak snížena energetická náročnost objektu. V rámci stavebních úprav souvisejících s projektem bylo nutné zateplit obvodové pláště pomocí expandovaného polystyrenu, přičemž pod úrovní terénu bude polystyren extrudovaný a poslední strop byl zateplen minerální vlnou, která bude kryta deskami cetris. Dále byly vyměněny vnější výplně stávajícího objektu z důvodu nedostatečného tepelného odporu konstrukce. Nové výplně otvorů na fasádě jsou plastové, 5 komorové s izolačním dvojsklem. Veškeré stavební úpravy byly provedeny tak, aby byly zachovány architektonické prvky objektu a nebyl změněn ráz budovy.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 744 849,40 Kč
Veřejné zdroje ČR: 307 914,00 Kč
 
Celková částka: 2 052 763,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena