DOVYBAVENÍ KOMPOSTÁRNY TECHNIKOU PRO TŘÍDĚNÍ KOMPOSTŮ II. ETAPA

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: ZERS spol. s r.o.
Registrační číslo: CZ.1.02/4.1.00/08.02469
Zahájení projektu: 23. 7. 2009
Ukončení projektu: 31. 8. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Tento projekt měl za cíl dovybavit stávající kompostárnu odpovídající technikou pro třídění/prosévání kompostů a substrátů.
Předpokladem bylo pořízení mobilního nebo semimobilního třídiče, který tak bude moci být využíván nejen na kompostárně v Kutné Hoře, ale i na dalších našich kompostárnách.
Základním předpokladem bylo, že třídič rozdělí materiál na jednotlivé frakce za současného odstranění nežádoucích příměsí včetně kovů, plastů a kamene.
Využitím nové mechanizace došlo zejména ke:
- zlepšení úrovně technologického vybavení společnosti
- snížení měrných nákladů na třídění/prosévání kompostů a zemin použitím moderní techniky
- zvýšení množství využití bioodpadů a kompostů
- zkvalitnění služeb poskytovaných obcím, stavebním firmám a občanům
- zlepšení odbytu kompostů

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 930 401,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 340 659,00 Kč
Soukromé zdroje: 252 340,00 Kč
 
Celková částka: 2 523 400,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena