Pyšely - recyklace čistírenských kalů - kompostárna a rákosové pole

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: MĚSTO PYŠELY
Registrační číslo: CZ.1.02/4.1.00/07.00596
Zahájení projektu: 30. 6. 2009
Ukončení projektu: 21. 12. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Vybudování kompostárny a rákosového pole pro zpracování kalů z ČOV, rostlinného odpadu ze zahrad, polí a lesů. Jednalo se o stavební i technologickou část.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 270 322,16 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 282 998,00 Kč
 
Celková částka: 8 553 320,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena