Výstavba sběrného dvora odpadů Městského obvodu Plzeň 4 Doubravka

Programové období: 2007-2013
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: statutární město Plzeň
Registrační číslo: CZ.1.02/4.1.00/07.00400
Zahájení projektu: 14. 8. 2008
Ukončení projektu: 23. 2. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Předmětem projektu byla výstavba nového sběrného dvora odpadů ve čtvrtém největším obvodě Statutárního města Plzně. Jednalo se o výstavbu zařízení pro nakládání s odpady, které budou ve sběrném dvoře odděleně shromažďovány a tříděny k dalšímu materiálovému využití. Městský obvod Plzeň 4 Doubravka na rozdíl od ostatních tří velkých městských obvodů neměl na svém území sběrný dvůr odpadů v majetku města a tato veřejná služba pro 25 tisíc obyvatel obvodu doposud na území obvodu chyběla. Vybudování sběrného dvora odpadů v městské části Plzeň 4 Doubravka bylo proto největší prioritou v oblasti infrastruktury odpadového hospodářství nejenom samotné Městské části, ale také i samotného Statutárního města Plzně.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 870 270,99 Kč
Veřejné zdroje ČR: 859 459,00 Kč
 
Celková částka: 5 729 730,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena