Obnova Podleského rybníka Studená

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Český rybářský svaz, místní organizace Studená
Registrační číslo: CZ.1.02/6.4.00/08.01853
Zahájení projektu: 17. 9. 2008
Ukončení projektu: 18. 5. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Obsahem projektu byla obnova stávajícího rybníka Podleský, který je ve vlastnictví žadatele. Rybník se nachází na okraji obce Studená a je využíván k extenzivnímu chovu ryb - lovu na udici. Objekt byl zanesen bahnitými usazeninami, jejichž množství se podstatně zvýšilo po povodních v letech 2002 a 2006. Rybník měl poškozené opevnění hráze, nefunkční výpust a nedostatečný bezpečnostní přeliv. Vzhledem k tomu nešlo regulovat hladinu rybníka, čímž se zvyšovalo riziko povodní pro přilehlou obec Studená.
Projekt se soustřeďil na revitalizaci této vodní nádrže a zlepšení současné přírodní i bezpečnostní situace prostřednictvím odbahnění nádrže, posílením a rekonstrukcí hráze a výstavbou sdruženého objektu pro regulaci hladiny.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 8 370 845,73 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 477 208,00 Kč
Soukromé zdroje: 1 094 228,00 Kč
 
Celková částka: 10 942 282,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena