Oprava a odbahnění rybníka p.č.72/1 v k.ú. Vrbka u Ledče nad Sázavou

Programové období: 2007-2013
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Borovský Josef
Registrační číslo: CZ.1.02/6.4.00/08.01843
Zahájení projektu: 14. 10. 2008
Ukončení projektu: 22. 5. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Stávající Rybník p.č. 72/1 leží cca 350m severovýchodně od zastavěné části obce Vrbka. Je napájen z hlavního melioračního zařízení a z pramenních vývěrů ve zhlaví rybníka. Retenční kapacita rybníka byla značně snížena množstvím rybničního sedimentu. Rybník neměl bezpečnostní přeliv. Pro bezpečné provedení povodňových průtoku přes hráz rybníka byla provedena výstavba bezpečnostního přelivu. Jeho kapacita je Q100 = 3,3l/s. Návodní líc hráze bbyl opevněn kamennou rovnaninou tl. 300mm na štěrkopískový filtr tl. 100mm. Dále bylo řešeno odstranění sedimentu ze dna rybníka v celkovém množství 1773m3. Ve zhlaví rybníka byla vytvořena mělká litorální zóna s hloubkou vody v rozmezí 0 až max. 30 cm.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 000 940,53 Kč
Veřejné zdroje ČR: 176 636,00 Kč
Soukromé zdroje: 130 841,00 Kč
 
Celková částka: 1 308 418,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena