Revitalizace starého ramene řeky Chrudimky, Koželužská, Chrudim

Programové období: 2007-2013
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Město Chrudim
Registrační číslo: CZ.1.02/6.4.00/08.02946
Zahájení projektu: 5. 8. 2009
Ukončení projektu: 18. 12. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Předmětem projektu byla revitalizace bývalého ramene řeky Chrudimky, které bylo po regulaci hlavního toku využito jako součást trasy městského náhonu v Chrudimi. Jednalo se o další etapu komplexní revitalizace městského náhonu, která byla zahájena v roce 1998. V průběhu let 1998 - 2007 došlo k realizaci osmi revitalizačních úprav náhona. Hlavním cílem opatření bylo zlepšení ekologických a estetických funkcí náhona, spojené s částečným migračním zprůchodněním toku.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 831 644,21 Kč
Veřejné zdroje ČR: 323 230,00 Kč
 
Celková částka: 2 154 874,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena