Čarodějnickou cyklotrasou po česko-polském příhraničí

Programové období: 2007-2013
Evropský fond: ERDF
Operační program: 22 OP Česká republika - Polsko
Příjemce: Město Šumperk
Registrační číslo: CZ.3.22/2.2.00/08.00026
Zahájení projektu: 1. 7. 2008
Ukončení projektu: 30. 4. 2010
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Česko-polské pohraničí má bohatou historii a kulturu a také velké množství turistických zajímavostí. Bohužel, stále se citelně projevuje nedostačující turistická nabídka a vícejazyčné informace. Otevření hranic a s tím související rozvoj příhraniční turistiky si vyžaduje nárůst organizované činnosti v oblasti turistiky. V souvislosti s výše uvedeným plánujeme rozšíření turistické nabídky pohraničí, zlepšení turistické infrastruktury a vytvoření efektivního informačního systému, a to v rámci pokračování a rozšiřování projektu "Čarodějnická cyklotrasa", realizovaného v roce 2005-06.
Základním prvkem projektu, majícím uspokojovat vzrůstající potřeby turistů, je adaptace historických budov v Nyse a v Šumperku, ve kterých vzniknou 2 trvalé vícejazyčné expozice s audio- vizuálními prvky, týkající se procesů s čarodějnicemi. Druhým prvkem je prodloužení čarodějnické cyklotrasy, existující na polské straně, o dalších 80 km, její označení cykloturistickou značkou a také doplnění informačními tabulemi, obsahujícími pověsti a zajímavosti o čarodějnicích. Doplněním expozicí bude trojjazyčná (pl- cz- nj) historická publikace vydaná českým partnerem s infomacemi o období čadějnických procesů(10 000.exepl.) a také cyklus 10 přednášek v muzeu na polské straně. Prvkem spojeným s čarodějnickou trasou bude průvodce s mapou, který bude vydán polským partnerem rovněž ve třech jazykových verzích. Doplňkovu aktivitou projektu bude zřízení turistického informačního místa v rámci expozice v Šumperku.
Důležitou častí projektu bude jeho propagace, která bude současně také přírozenou propagací česko- polského pohraničí. Kromě reklamních akcí v lokálních mediích, budou jedním z propagačních nástrojů také konference, otevírající historické expozice. Proběhnou také propagační akce u příležitosti vydání průvodce (Nysa) a historické publikace (Šumperk). To nám umožní více se prezentovat se v médiích a také oslovit širší okruh osob, zajímajících se o historii, kulturu a turistiku v pohraničí.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 8 475 110,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 495 627,00 Kč
 
Celková částka: 9 970 737,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena