Zařízení cestovního ruchu ? rekreační areál Kristýna

Programové období: 2007-2013
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 22 OP Česká republika - Polsko
Příjemce: Město Hrádek nad Nisou
Registrační číslo: CZ.3.22/3.3.01/14.04422
Zahájení projektu: 1. 7. 2014
Ukončení projektu: 30. 4. 2015
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Ve městě Hrádek nad Nisou v úseku příjezdu do rekreačního areálu Kristýna vede rekreační areálová trasa pro pěší a cyklisty. Přímo na tuto trasu navazuje rekreační areálová trasa vedoucí po stávající hrázi. Obě uvedené trasy jsou významnou spojnicí pro bezmotorovou dopravu mezi Hrádkem nad Nisou, Polskem a Německem, neboť přímo navazují na cyklotrasu vedoucí k Bodu Trojzemí, dále k hraničnímu přechodu a do města Hrádek nad Nisou. V současné době je první trasa v úseku příjezdu do rekreačního areálu Kristýna tvořena živičnou vozovkou, vykazující povrchové výtluky, trhliny a nerovnosti. Druhá trasa vedoucí po hrázi je nezpevněná štěrková komunikace. Obě trasy není možné v současné době využívat pro in-line bruslení, které je v současné době velmi populární a vyhledávané. Stávající komunikace jsou nebezpečné i pro cykloturisty, neboť vykazují povrchové výtluky, trhliny a nerovnosti. S ohledem na uvedené skutečnosti došlo mezi partnery projektu k dohodě, že stávající kryty obou uvedených tras budou nově provedeny položením nového živičného krytu s úpravou krajnic. Uvedené trasy jsou významným prvkem v oblasti bezmotorové dopravy mezi partnerskými městy a jsou významné také v oblasti cestovního ruchu v příhraničním regionu. Obě přímonavazují na cyklotrasu vedoucí k Bodu Trojzemí, dále k hraničnímu přechodu a do města Hrádek nad Nisou. Po uvedené trase je možné dojet přes rekreační areál Kristýna k Bodu Trojzemí, kde je možné pokračovat až na hraniční přechod do Polska (k budověbývalé celní stanice). Odtud je možné pokračovat po silniční komunikaci do Kopaczówa nebo do Pojarówa a také zpět do Hrádku nad Nisou. Propojením uvedených tras vznikne v příhraničí ucelený okruh, který může být využíván jako okružní trasa pro cyklisty, stezka pro pěší nebo pro in-line bruslaře. Uvedený okruh je významnou spojnicí pro bezmotorovou dopravu mezi Hrádkem nad Nisou a městem Bogatynia. Z bodu Trojzemí je možné pokračovat do německé části Euroregionu Nisa.

Proplacené finanční prostředky

 
Celková částka: 0,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena