Cyklotrasa v úseku Hrádek nad Nisou ? hraniční přechod do Polska

Programové období: 2007-2013
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 22 OP Česká republika - Polsko
Příjemce: Město Hrádek nad Nisou
Registrační číslo: CZ.3.22/3.3.01/13.04081
Zahájení projektu: 1. 12. 2013
Ukončení projektu: 30. 6. 2014
Předpokládané datum ukončení:
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Výchozí situace Ve městě Hrádek nad Nisou od Lidového domu směrem k hraničnímu přechodu do Polska vede cyklotrasa oddělená od silniční komunikace. Tato cyklotrasa je významnou spojnicí pro bezmotorovou dopravu mezi Hrádkem nad Nisou, Polskem a Německem. V současné době je stávající kryt cyklotrasy tvořen betonovou dlažbou, která je pro cyklistickou dopravu nevyhovující. Kryt cyklotrasy prorůstá vegetací, lokálně dochází k poklesu dlažby, čímž vznikají nebezpečná místa pro cyklisty. Cyklotrasu není možné v současné době využívat pro in-line bruslení, neboť stávající kryt cyklotrasy není bezespárý, což je nutná podmínka pro in-line bruslení. S ohledem na uvedené skutečnosti došlo mezi partnery projektu k dohodě, že stávající kryt cyklotrasyz betonové dlažby v úseku od Lidového domu směrem k hraničnímu přechodu do Polska v délce 905,0 metrů bude odstraněn a nový kryt cyklotrasy bude proveden z asfaltového betonu. Uvedená cyklotrasa je významným prvkem v oblasti bezmotorové dopravy mezipartnerskými městy a je významná také v oblasti cestovního ruchu v příhraničním regionu. Obsah projektu V rámci projektu bude nejprve provedeno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací. Po skončení zimní sezony 2013/2014 budou na jaře 2014 zahájené stavební práce na cyklotrase, kdy dojde odstranění stávajícího nebezpečného krytu cyklotrasy z betonové dlažby. Následně bude proveden nový kryt cyklotrasy z asfaltového betonu. Po dokončení stavebních prací bude v místě realizace projektu vedle cyklotrasy osazena pamětní deska. Postup provádění stavebních prací bude projednáván s partnerem projektu při jednáních Svazku měst Malý trojúhelník (Hrádek nad Nisou, Bogatynia, Zittau). Předpokládají se tři projednání společně s partnerem projektu. Zástupci partnera se budou moci účastnit také pravidelných kontrolních dní stavby. Po předání stavby bude zpracována závěrečná zpráva se žádostí o platbu.

Proplacené finanční prostředky

 
Celková částka: 0,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena