Realizace energetických úspor v areálu ŠKODA VAGONKA a.s.

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 3 OP Podnikání a inovace
Příjemce: ŠKODA VAGONKA  a.s.
Registrační číslo: CZ.1.03/3.1.00/12.00358
Zahájení projektu: 1. 4. 2009
Ukončení projektu: 28. 2. 2012
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Předmětem projektu bude rekonstrukce několika budov ve výrobním areálu
ŠKODA VAGONKA, a.s. s cílem úspory energie při provozu areálu. V rámci projektu bude provedeno několik opatření, která vychází ze zpracovaného energetického auditu. Jedná se o:- A1 Opatření v oblasti energetického managementu
- B1 Opatření v rekonstrukci osvětlení administrativní budovy
- B2 Instalace termostatických ventilů v administrativní budově
- B4 Rekuperace vzduchu v kancelářích
- B5 Regulatečná výměna oken (původních) administrativní budovy
- C3 Zateplení obvodového pláště administrativní budovy
- C4 Zateplení střech hal E,D
- C5 Výměna prosklených částí stěn hal a světlíků
- C6 Zateplení obvodového pláště hal
- prostor hal E,D
V rámci provedeného energetického auditu byly stanoveny hodnoty dosažené úspory za předpokladu splnění navržených opatření:
- Celkové snížení spotřeby energie: 28,15%
- Předpokládaná úspora v GJ/rok: 8 560,4 GJ
Z energetickéhu budovy je zřejmé, že klasifikační třída administrativní budovy je F ? velmi nehospodárná. Po realizaci projektu bude objekt spadat do třídy C ? vyhovující. Klasifikační třída výrobních hal je G ? mimořádně nehospodárná, po realizaci projektu budouvýrobní haly spadat do třídy C ? vyhovující.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 11 141 946,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 966 227,00 Kč
Soukromé zdroje: 19 662 260,00 Kč
 
Celková částka: 32 770 433,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena