Rekonstrukce objektů a infrastruktury v Pivovaru Rohozec

Programové období: 2007-2013
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 3 OP Podnikání a inovace
Příjemce: PIVOVAR ROHOZEC, a.s.
Registrační číslo: CZ.1.03/5.3.00/12.00941
Zahájení projektu: 2. 7. 2012
Ukončení projektu: 30. 12. 2014
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Projekt vychází z funkčních potřeb provozu pivovaru s ohledem na ekonomické využití plochy části stávajícího areálu a požadavku na modernizaci objektů a infrastruktury. Obj. 01 ? Sklady Dojde k výměně krytiny. Svod dešťové vody do areálové dešťovékanalizace. Součástí je také nová zemnící soustava objektu. Dále dojde k lokální výměně napadených částí krovu a bednění. Vnitřní i ostatní omítky budou opraveny. Nové povrchy podlah. Předpokládá se výměna a doplnění výplní otvorů, zůstávající budouvyspraveny a opatřeny novým lazurovacím lakem. Obj. 02 - Administrativní budova Provedení celkové rekonstrukce střechy. Demontáž stávající krytiny. Nadstřešní části komínů budou ubourány a nově vyzděny. Dále bude provedena celková revize krovu, napadené části budou vyměněny, celý krov bude ošetřen. Dle možnosti bude podstřešní prostor doplněn o tepelnou izolaci. V podkroví budou obnoveny SDK podhledy. Obj. 03 ? Lahvárna, expedice, fasády objektu Dispoziční úpravy a zásah do nenosných konstrukcí. Rekonstrukce stavebních rozvodů vody, kanalizace, elektro,VZT dle požadavků rozmístění nové technologie. Dále budou provedeny nové povrchy podlah a stěn a betonový základ pro nový dopravník. Také bude provedeno zateplení střechy expedice. Napadené části krovu budou vyměněny, celý krov ošetřen. Předpokládá se cca 30% výměna krytin. Oprava západní a severní fasády, části dvorní fasády expedice a stáčírny na úroveň zásobníku na dusík. Vše vč. zateplení a okenních a dveřních otvorů. Součástí je i opláštění nakládací rampy pro příjem obalů vč. osazení vraty. Obj. 04 ? Splašková kanalizace z obj. lahvárny a expedice Pro časté ucpávání stávající splaškové kanalizace, dojde k celkové rekonstrukci splaškové kanalizace. Obj. 05 ? Zpevněné plochy Celková rekonstrukce stávajícího dvora. Cílem je provést povrch, který bude plnit funkci kvalitních zpevněných ploch, i funkci estetickou.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 797 000,00 Kč
Soukromé zdroje: 7 195 503,00 Kč
 
Celková částka: 11 992 503,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena