RESTART - MOST

Programové období: 2007-2013
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: 4 OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Příjemce: Úřad práce České republiky
Registrační číslo: CZ.1.04/1.2.00/37.00002
Zahájení projektu: 1. 9. 2009
Ukončení projektu: 31. 1. 2012
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

 

Z PRÁCE DO PRÁCE

 

Paní Jana se naprosto neočekávaně dostala do nezáviděníhodné situace. Dostala výpověď, což je zpráva v okrese Most, kde žije, a kde je dlouhodobě vysoký počet nezaměstnaných, velmi nepříjemná. Jana však nepropadla zoufalství a okamžitě začala jednat. Na nic nečekala, zamířila do kanceláře firmy S-COMP CENTRE CZ a stala se jednou z prvních klientek projektu RESTART-MOST.

Svou situaci brala s nadhledem a věřila, že se vše v dobré obrátí. Dala jasně najevo svou ochotu přizpůsobit se potřebám zaměstnavatele a hlavně vůli vrátit se do práce co nejdříve. To vše přispělo k tomu, že dostala nabídku od nového zaměstnavatele, ke kterému nastoupila hned druhý den poté, co skončil její předchozí pracovní poměr. „Přestože jde o úplně jinou práci, než jakou jsem dosud vykonávala, mám z toho obrovskou radost. Sociální služby považuji za velmi důležité a mé nové zaměstnání za opravdu smysluplné. Chci být prospěšná nejen sobě, ale i svému okolí,“ pochvaluje si vývoj celé situace.

Podobně jako Jana dostane stejnou šanci během 13 měsíců celkem 600 zájemců a zájemkyň. Realizátoři projektu počítají s tím, že čtyři stovky z nich program skutečně absolvuje a minimálně polovina najde novou práci. Zapojit se do něj mohou všichni, komu na Mostecku hrozí, že přijdou o práci nebo už dokonce jsou ve výpovědní lhůtě.

„Projekt je inovativní zaměřením na tuto cílovou skupinu a snahou urychlit nalezení pracovního uplatnění u nového zaměstnavatele. V jeho rámci probíhá ucelený mix aktivit, které komplexně provedou účastníky od počátečního poradenství přes vzdělávací aktivity a rekvalifikace až po případné získání nového pracovního uplatnění,“ říká jeho manažerka Martina Landová. Lidé dostanou možnost zúčastnit se zdarma dalšího vzdělávání a zdokonalit si tak své odborné znalosti ještě v době, než jim skončí pracovní poměr. Pokud jim zaměstnavatel v té době umožní, aby se vzdělávali, dostane částečnou úhradu nákladů na mzdy včetně zdravotního a sociálního pojištění. Pro firmy, které se naopak rozhodnou účastníky projektu přijmout, mají realizátoři připravené příspěvky v rámci dotování pracovních míst.

A že je o projekt skutečný zájem dokazují čísla. „Od února do září 2010 jsme do programu zařadili 129 lidí ohrožených nezaměstnaností. Z nich 71 získalo novou práci a 34 dokonce na dobu neurčitou,“ vypočítává vedoucí Odboru RLZ mosteckého úřadu práce Alena Zieglerová. „Podporu formou mzdových příspěvků jsme vyplatili 40 zaměstnavatelům – neziskovým organizacím i obchodním společnostem. Máme 173 úspěšných absolventů kurzů. Zájem byl hlavně o školení v oblasti pracovního práva, finanční gramotnosti, obecných dovedností potřebných pro úspěch na trhu práce a rekvalifikací zaměřených na obsluhu počítače.“

 „Hlavním cílem je pomoci lidem, kterým hrozí ztráta práce, usnadnit jim orientaci na trhu práce, maximálně zkrátit dobu přechodu mezi stávající a novou prací a motivovat i samotné podniky,“ vyjmenovává pozitiva projektu jeho manažerka.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 42 483 595,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 6 830 310,00 Kč
 
Celková částka: 49 313 905,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena