Prevence sociálního vyloučení v romských lokalitách podpora jejich začleňování do společnosti

Programové období: 2007-2013
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: 4 OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Příjemce: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST
Registrační číslo: CZ.1.04/3.2.01/19.00039
Zahájení projektu: 1. 6. 2009
Ukončení projektu: 3. 6. 2012
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

POMÁHAT MÁ SMYSL

 

Často žijí na okraji společnosti a dostávají se do složitých životních situací, které jsou jen velmi těžko schopni vyřešit. Jejich děti nemají dostatek vzorů, a tak jdou ve stopách svých rodičů – mají nízké vzdělání a řada z nich je dlouhodobě bez práce, takže jsou závislí na sociálních dávkách a hrozí jim, že sklouznou na šikmou plochu. Řeč je o obyvatelích vyloučených romských lokalit.

Právě jim je určen projekt města Most, které na něj získalo peníze z EU. Nese název „Prevence sociálního vyloučení v romských lokalitách podpora jejich začleňování do společnosti“ a jeho cílem je předcházet ekonomické nestabilitě rodin a poskytnout jim základní sociální poradenství. Důraz je kladen na individuální přístup ke všem klientům.

„Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území, o potřeby svých občanů a o vytváření podmínek pro fungování sociálních služeb. Zastupitelstvo proto v roce 2007 schválilo Komunitní plán sociálních služeb v Mostě, který v rámci svých opatření definuje i potřebnost terénní sociální práce ve vyloučených lokalitách a potřebnost volnočasových a vzdělávacích aktivit mládeže. Projekt tak nabízí řešení sociálního vyloučení v problematických lokalitách,“ vysvětluje jeho manažerka Ivana Klucová.

Realizátorům se podařilo získat více než 4,5 mil. Kč. Původně plánovali, že postupně zkontaktují 300 předem vytipovaných obyvatel Chanova, Obrnice a  Bečova. V  září 2010, kdy byl projekt v polovině, se do něj zapojilo 423 dospělých a 100 dětí, což svědčí o velkém úspěchu.

„Největším přínosem programu je navázání a udržení komunikace s klienty, úzká spolupráce s nimi a cílené řešení jejich problémů spojených například s bydlením, zaměstnáváním, zadlužeností, vzděláváním a podobně,“ zdůrazňuje Ivana Klucová.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 827 548,30 Kč
Veřejné zdroje ČR: 659 239,00 Kč
 
Celková částka: 4 486 787,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena