Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 5 OP Výzkum a vývoj pro inovace
Příjemce: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.
Registrační číslo: CZ.1.05/1.1.00/02.0109
Zahájení projektu: 1. 2. 2012
Ukončení projektu: 31. 12. 2015
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

BIOCEV je společným projektem šesti ústavů Akademie věd ČR (Ústav molekulární genetiky, Mikrobiologický ústav, Fyziologický ústav, Ústav experimentální medicíny, Biotechnologický ústav a Ústav makromolekulární chemie) a Univerzity Karlovy, která je zastoupena dvěma fakultami (Přírodovědeckou fakultou a 1. lékařskou fakultou). Centrum bude vybudováno v obci Vestec ve Středočeském kraji. Hlavním cílem tohoto projektu je soustředit vzájemně se doplňující týmy renomovaných odborníků, dosud rozptýlených v několika partnerských pracovištích Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy, doplnit je nově vytvořenými výzkumnými týmy mladých talentovaných vědců a zahraničními experty a vytvořit centrum s ambicí evropského centra excelence. Důležitým faktorempro splnění této mise, je zapojení BIOCEV do sítí evropských konsorcií Euro-BioImaging a INFRAFRONTIER v rámci ESFRI a spolupráce s renomovanými evropskými partnery. Program BIOCEV je postaven na třech základních pilířích znalostního trojúhelníku. Především je to samotný výzkumný program, který je rozdělen do pěti základních programových okruhů, a to Funkční genomika, Buněčná biologie a virologie, Strukturní biologie a proteinové inženýrství, Biomateriály a tkáňové inženýrství a Vývoj léčebnýcha diagnostických postupů. Základem je detailní poznání buněčných mechanismů na molekulární úrovni, které budou inspirací pro aplikovaný výzkum a vývoj nových léčebných postupů, včasné diagnostiky, biologicky aktivních látek včetně chemoterapeutik, proteinového inženýrství a dalších technologií, které povedou k zlepšování kvality života, rozvoji a růstu znalostní ekonomiky a konkurenceschopnosti ČR. Druhým pilířem je vytvoření platformy, která umožní přenos výstupů výzkumu do praktických aplikací. Třetím pilířem je vzdělávání PhD a magisterských studentů v rámci stávajících, ale i nově akreditovaných, na biotechnologii a biomedicínu zaměřených, studijních programů Univerzity Karlovy.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 928 854 573,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 340 386 101,00 Kč
 
Celková částka: 2 269 240 674,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena