Centrum excelence Telč

Programové období: 2007-2013
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: 5 OP Výzkum a vývoj pro inovace
Příjemce:
Registrační číslo: CZ.1.05/1.1.00/02.0060
Zahájení projektu: 22. 9. 2010
Ukončení projektu: 31. 12. 2013
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Projekt přispívá k řešení specifických a komplexních problémů udržitelného rozvoje (nové ekologicky šetrné technologie), materiálového výzkumu (vědecké reference i průmyslově chráněné výsledky pro inovace materiálů pro záchranu kulturního dědictví), konkurenceschopného strojírenství (přístrojové inovace v diagnostice a zkušebnictví), informační společnosti (specializovaná data a rozvoj databází a monitorovacích sítí) a bezpečnostního výzkumu (dopady, zmírnění škod a prevence přírodních a civilizačních pohrom) v podmínkách očekávaných změn klimatu a souvisících jevů, v podmínkách společenských tlaků na intenzifikaci využívání kulturního a přírodního dědictví a v podmínkách rostoucích přírodních i antropogenních hrozeb.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 202 555 752,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 34 523 753,00 Kč
 
Celková částka: 237 079 505,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena