Vybudování výzkumného centra

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: MIKRON plus, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_002/0000296
Zahájení projektu: 5. 6. 2015
Ukončení projektu: 28. 3. 2018
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na rozšíření stávajícího výzkumně-inovačního prostředí, a to především do oblasti dalšího vývoje a testování výrobních technologií, materiálů a způsobů výroby nových typů specializované měřící techniky určené pro využití v různých průmyslových odvětvích (automobilový průmysl, spotřební průmysl atd.). Hlavním cílem tohoto projektu je funkční separace vývojových kapacit samostatného oddělení VaV od aktivit provozních, což bude mít pozitivní dopad na efektivitu VaV.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 9 000 000,00 Kč
Národní soukromá částka: 9 000 000,00 Kč
 
Celková částka: 18 000 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena