Výstavba vzdělávacího komplexu FEKT VUT v Brně na ulici Technická 12 (T12)

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 5 OP Výzkum a vývoj pro inovace
Příjemce: Vysoké učení technické v Brně
Registrační číslo: CZ.1.05/4.1.00/04.0129
Zahájení projektu: 1. 1. 2010
Ukončení projektu: 31. 7. 2013
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Prostřednictvím investiční akce výstavby vzdělávacího komplexu Technická 12 (T12) se dokončilo přemístění před tím roztříštěných činností Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně (FEKT VUT) do celistvého kampusu. Dále došlo k zabezpečení kvalitní podmínky pro rozvoj magisterského a především doktorského studia s vazbou na zapojení studentů a absolventů do výzkumných a vývojových (VaV) aktivit garantovaných a zajišťovaných dynamicky se rozvíjející fakultou.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 842 815 235,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 144 574 792,00 Kč
 
Celková částka: 987 390 027,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena