Zachování odkazu památek reformace a jejich zpřístupnění široké veřejnosti

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ERDF
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Příjemce: Českobratrská církev evangelická
Registrační číslo: CZ.1.06/4.1.00/06.05964
Zahájení projektu: 1. 7. 2009
Ukončení projektu: 31. 12. 2011
Téma projektu: Mezinárodní a přeshraniční spolupráce

Informace o projektu

Cílem projektu je zachování odkazu památek reformace a jejich zpřístupnění široké veřejnosti, a to zejména pro necírkevní část turistů a návštěvníků. Tito návštěvníci jsou myšleni jak tuzemští, tak i zahraniční.
V rámci projektu bude kromě výše uvedené nabídky aktivit i zprostředkování služeb spojených s ubytováním či nabídkou kulturních a volno-časových aktivit.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 248 727,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 43 894,00 Kč
 
Celková částka: 292 621,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena