Kulturní atraktivity regionu Noworudsko-Broumovsko

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: INTERREG V-A Česká republika - Polsko
Příjemce: Gmina Miejska Nowa Ruda
Registrační číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000417
Zahájení projektu: 2. 1. 2017
Ukončení projektu: 29. 12. 2017
Téma projektu: Mezinárodní a přeshraniční spolupráce

Informace o projektu

Tento projekt si klade za cíl přilákat turisty do historických center měst Nowa Ruda a Broumov, jež se vyznačují velkou koncentrací kulturních atraktivit. Partneři využívají potenciál zdejších kulturních památek k rozvoji turistiky a s ní souvisejících služeb. V rámci projektu vznikli v historických centrech měst výtvarné galerie, v nichž je turistům navštěvujícím města prezentována tvorba místních umělců.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 59 993,00 EUR
Veřejné zdroje: 10 587,00 EUR
 
Celková částka: 70 580,00 EUR

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena