QUESTY KRAJEM BÍLÉHO A ČERVENÉHO PÍSKOVCE

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: INTERREG V-A Česká republika - Polsko
Příjemce: Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Radkowie
Registrační číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000753
Zahájení projektu: 1. 6. 2017
Ukončení projektu: 30. 6. 2018
Téma projektu: Mezinárodní a přeshraniční spolupráce

Informace o projektu

Partneři v rámci mikroprojektu "Questy" vytvoří zcela nový mezinárodní turistický produkt, který bude zaměřen převážně na využití šetrných forem turistiky. V obcích Radków, Nowa Ruda, Broumov a Adršpach bude vytvořeno celkem 8 pěších turistických tras ve formě questů, čili hádanek a úkolů v terénu určených k samostatnému řešení. Každý ze čtyř partnerů projektu připraví a bude provozovat 2 ze zmíněných tras.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 57 104,22 EUR
Veřejné zdroje: 10 077,23 EUR
 
Celková částka: 67 181,00 EUR

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena