Singletrack Glacensis

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ERDF
Operační program: INTERREG V-A Česká republika - Polsko
Příjemce: REGION ORLICKO-TŘEBOVSKO
Registrační číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001217
Zahájení projektu: 1. 5. 2018
Ukončení projektu: 31. 10. 2020
Téma projektu: Mezinárodní a přeshraniční spolupráce

Informace o projektu

Singletrack Glacensis je žádaný produkt, který vybudováním atraktivní infrastruktury stezek pro horská kola zpřístupní ryzí přírodu česko - polského příhraničí v oblasti Orlických a Bystřických hor a jejich podhůří. Pestrou nabídkou volnočasových aktivit a sportovního vyžití v duchu přírodě šetrného a sociálně přístupného cestovního ruchu přivede do této oblasti široké spektrum návštěvníků od rodin s dětmi po sportovce, a to na vícedenní pobyty s pozitivním ekonomickým dopadem do regionu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 320 348,00 EUR
Veřejné zdroje: 233 005,12 EUR
 
Celková částka: 1 553 353,00 EUR

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena