Cesta kamene

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: INTERREG V-A Česká republika - Polsko
Příjemce: Město Hořice
Registrační číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000264
Zahájení projektu: 1. 1. 2017
Ukončení projektu: 30. 6. 2019
Téma projektu: Mezinárodní a přeshraniční spolupráce

Informace o projektu

Projekt Cesta kamene rozvijí potenciál cestovního ruchu v oblasti Podkrkonoší a Dolního Slezska prostřednictvím zpřístupnění kulturního a přírodního bohatství spojeného s tématikou kamene. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím sítě poznávacích okruhů a k němu vytvořenému zázemí a expozičních prostor v Hořicích a Strzegomi. Součástí projektu budou i renovace vybraných památek a propagace celého projektu a daného území, včetně využití moderních technologií.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 699 023,52 EUR
Veřejné zdroje: 293 869,40 EUR
Soukromé zdroje: 5 958,28 EUR
 
Celková částka: 1 998 851,00 EUR

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena