Územní plán Blovice

Programové období: 2007-2013
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Příjemce: Město Blovice
Registrační číslo: CZ.1.06/5.3.00/17.08484
Zahájení projektu: 12. 9. 2011
Ukončení projektu: 30. 9. 2013
Téma projektu: Modernizace veřejné správy

Informace o projektu

Předmětem projektu je proces zpracování návrhu územního plánu města Blovice vč.jeho místních částí (dále také "ÚP"). Jedná se o řešení pro k.ú.Blovice, Hradiště u Blovic, Hradišťská Lhotka, Hradišťský Újezd, Komorno, Štítov u Blovic a Vlčice u Blovic. Územní plán je vyhotoven ve smyslu zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Projekt je považován za jednoetapový. Návrh územního plánu se dělí do následujících činností zpracovatele (Ing.arch.Fára):
-vypracování návrhu ÚP pro společné jednání vč.úprav po konzultacích v rozpracovanosti
-úprava návrhu ÚP po společném jednání pro řízení o územním plánu a k veřejnému projednání
Celkové náklady projektu činí 1.314.000,-Kč vč.DPH (DPH nelze uplatnit).

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 076 100,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 189 900,00 Kč
 
Celková částka: 1 266 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena