Rozvoj lidských zdrojů v oblasti krizového řízení ZZS Středočeského kraje

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: EFF
Operační program: Operační program Zaměstnanost
Příjemce: Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002889
Zahájení projektu: 1. 1. 2017
Ukončení projektu: 31. 12. 2019
Téma projektu: Modernizace veřejné správy

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na vzdělávání cílové skupiny (především operátorek/operátorů ZOS a záchranářů ZZS) za pomoci realizace sady specifických odborných školení realizovaných kombinací prezenčních workshopů a blended learningu. Hlavní přínos projektu spočívá ve zlepšení zvládání obtížných a krizových situací, se kterými se v praxi cílová skupina setkává, s důrazem na zvyšování jejich měkkých dovedností.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 298 262,11 Kč
Veřejné zdroje ČR: 934 987,44 Kč
 
Celková částka: 6 233 250,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena