Rekonstrukce Domova pro matky s dětmi

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 10 ROP NUTS II Moravskoslezsko
Příjemce: Statutární město Opava
Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/07.00500
Zahájení projektu: 1. 1. 2010
Ukončení projektu: 31. 7. 2010
Téma projektu: Modernizace veřejné správy

Informace o projektu

Tento projekt řeší rekonstrukci budovy, ve které je poskytována sociální služba Domov pro matky s dětmi. Cílem tohoto projektu je především zvýšit kvalitu poskytovaných sociálních služeb prostřednictvím zlepšení úrovně bydlení klientů. V rámci projektu jsou řešeny stavební úpravy objektu, konkrétně se jedná o nové dispoziční řešení stavby související se zřízením sociálních zařízení u jednotlivých pokojů. Dále bude provedeno vnější zateplení objektu a zateplení střešního pláště.
Domov pro matky s dětmi je sociální služba, která je poskytována matkám s dětmi a těhotným ženám, které se ocitly v krizové situaci, jsou fyzicky soběstačné a mají zájem svou životní situaci řešit. Ženy se zde uchylují v tíživé životní situaci, kdy se ocitly náhle bez domova. Často zde nacházejí útočiště také ženy, které se staly oběťmi domácího násilí. Toto zařízení jim otevírá nové možnosti a podává pomocnou ruku při řešení jejich sociální situace.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 12 419 296,32 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 191 640,00 Kč
 
Celková částka: 14 610 936,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena