Územní plán Letohrad

Programové období: 2007-2013
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Příjemce: Město Letohrad
Registrační číslo: CZ.1.06/5.3.00/17.08475
Zahájení projektu: 7. 9. 2011
Ukončení projektu: 21. 5. 2014
Téma projektu: Modernizace veřejné správy

Informace o projektu

Cílem projektu je zpracování návrhu územního plánu Letohrad dle požadavků zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s prováděcí vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a rovněž ostatními právními normami, které se na danou problematiku vztahují, včetně zajištění vypracování dokumentace vlivu územního plánu na životní prostředí a zpracování konceptu územního plánu ověřujícího variantní řešení územního plánu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 428 400,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 117 345,00 Kč
 
Celková částka: 545 745,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena