Můj region

Programové období: 2007-2013
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: 7 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Příjemce: Základní škola
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.13/03.0028
Zahájení projektu: 15. 9. 2009
Ukončení projektu: 31. 3. 2011
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na udržení, prohloubení a zkvalitnění školních vzdělávacích programů v základních školách. Cíle bude dosaženo díky zavedení regionálních aspektů do všech 6 průřezových témat, stanovených MŠMT. Znalost regionu, ve kterém žáci žijí, se prolne do mezipředmětových vazeb. Informace budou zaměřeny na specifika Ústeckého kraje a na jedinečnost území bývalé Severočeské hnědouhelné pánve. Zaměření odpovídá i volba cílové skupiny. Jedná se především o pedagogy a žáky ZŠ z okresů Chomutov a Most.
Informace získané v rámci projektu budou zapracovány do publikace a manuálu a dále implementovány do ŠVP. Vytvořené materiály, spolu s novými pracovními listy, budou dostupné prostřednictvím internetu všem ZŠ. Další část projektu je zaměřena na praktickou výuku . Mezi aktivity patří setkávání učitelů, pořádání exkurzí na tematicky zaměřená místa v ÚK, tvorba internetových stránek a audiovizuálních pomůcek, pilotní ověření vytvořených materiálů a závěrečná konference.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 242 844,47 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 101 678,00 Kč
 
Celková částka: 7 344 522,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena