MEDIA EFEKT - výzkum a vývoj strojní just-in-time výroby řízené technikou rozšířené reality

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: MEDIA EFEKT, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012460
Zahájení projektu: 1. 12. 2017
Ukončení projektu: 31. 10. 2020
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Předmětem projektu je výzkum a vývoj použití rozšířené reality pro řízení speciální vysoce přesné strojírenské výroby. Práce zahrnují vývoj řídicího a zobrazovacího SW a příslušného HW, ve kterém jsou virtuální 3D objekty integrovány do reálného prostředí a v reálném čase. Cílem projektu je vyvinout systém, který umožní na úrovni produkce dramaticky zvýšit výkon výroby, významně zefektivnit rychlost a pružnost rozhodování a řízení výroby. Projekt bude realizován s účinnou spoluprací.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 39 163 497,80 Kč
Národní soukromá částka: 16 784 356,20 Kč
 
Celková částka: 55 947 854,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena