Rozvoj Laboratoří Brandýs nad Labem pro zintenzivnění VaV činností v oblasti hybridních a elektrických automobilů

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Continental Automotive Czech Republic s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_338/0023661
Zahájení projektu: 9. 11. 2020
Ukončení projektu: 30. 6. 2023
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Předmětem projektu je rozšíření stávajících výzkumně inovačních kapacit (VIK) žadatele v rámci lokace Brandýs n. L. Cílem je dále akcelerovat stávající růst počtu i podílu vývojových úkolů směřujících do segmentu hybridních a elektro automobilů, což klade nové požadavky na vývojové činnosti a metody, které není možné se stávající VaV infrastrukturou realizovat. K rozšíření VIK dojde zejména vybudováním nové laboratoře pro materiálové analýzy. Projekt bude mít významný pozitivní dopad na ŽP.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 25 171 420,00 Kč
Národní soukromá částka: 25 171 420,00 Kč
 
Celková částka: 50 342 840,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena