Akcelerace transferu poznatků

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni
Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000654
Zahájení projektu: 1. 3. 2016
Ukončení projektu: 29. 2. 2020
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na vytvoření podmínek pro zefektivnění stávajícího systému transferu poznatků na Západočeské univerzitě v Plzni (dále jen "ZČU"). Projekt si klade za cíl rozšířit a profesionalizovat portfolio činností v oblasti transferu technologií a komercializace výsledků VaV tak, abychom se systematicky a obsahově přiblížili mezinárodně uznávaným centrům pro transfer technologií ve vyspělých státech a stali se relevantním partnerem nejen pro výzkumníky ale i pro aplikační sféru.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 29 960 169,06 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 524 725,77 Kč
Národní soukromá částka: 1 762 362,89 Kč
 
Celková částka: 35 247 258,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena