Naší mládeži II

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ESF,ESF,ESF
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Příjemce: Základní škola a mateřská škola Prosetín
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011395
Zahájení projektu: 1. 2. 2019
Ukončení projektu: 31. 1. 2021
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 125 486,68 Kč
Veřejné zdroje ČR: 198 615,32 Kč
 
Celková částka: 1 324 102,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena