Podporujeme rozvoj dětí a žáků

Programové období: 2014-2020
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Příjemce: VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s.
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008148
Zahájení projektu: 1. 9. 2018
Ukončení projektu: 31. 12. 2021
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Projekt řeší kognitivní rozvoj dětí a žáků v MŠ a na 1. a 2. stupni ZŠ. Zaměřuje se na modulové vzdělávací programy, které jsou tematicky členěné jednak na rozvoj klíčových humanitních kompetencí - Paměť regionu a vytváření kulturního povědomí - a jednak na rozvoj matematických kompetencí - Rozvoj programovacích kompetencí v matematice a robotice. Základní programy budou vytvořeny pro společnou výuku na MŠ a ZŠ, navazující pro talentované žáky pro talentcentra a odborné kroužky při školách.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 911 835,02 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 167 168,73 Kč
 
Celková částka: 6 079 004,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena