Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Příjemce: Statutární město Ostrava
Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013577
Zahájení projektu: 1. 9. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2022
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Cílem projektu je podpora inkluzivního vzdělávání s ohledem na žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a současně kulturně odlišného prostředí na území města Ostravy zapojeného v Koordinovaném přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL). Statutární město Ostrava bude působit v roli koordinátora řešení problematiky inkluzivního vzdělávání. Aktivity jsou cíleny na oblast základního školství, kterou reprezentuje celkem 25 vybraných základních škol jako partnerů projektu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 84 896 530,35 Kč
Veřejné zdroje ČR: 14 981 740,65 Kč
 
Celková částka: 99 878 271,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena