Chceme pracovat

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Zaměstnanost
Příjemce: Tenisový klub Jirkov
Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0003937
Zahájení projektu: 1. 3. 2017
Ukončení projektu: 28. 2. 2019
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na podporu zaměstnanosti cílových skupin znevýhodněných na TP v regionu Chomutov a to osob s kumulací hendikepů na TP. Pomocí KA projektu jako jsou aktivizační a motivační programy, individuální poradenství, rekvalifikace, zprostředkování zaměstnání a přímé podpory ve formě dotovaných pracovních míst chceme dosáhnout zvýšení sebedůvěry ve své dovednosti při opětovném vstupu na TP, zvýšení jejich kvalifikace, znovu začlenění a jejich skutečné uplatnění na TP, zaměstnání.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 823 746,25 Kč
Veřejné zdroje ČR: 674 778,75 Kč
 
Celková částka: 4 498 525,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena