MC Sluníčko

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Zaměstnanost
Příjemce: Obec Líšťany
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006702
Zahájení projektu: 1. 2. 2017
Ukončení projektu: 31. 8. 2109
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Zařízení péče o děti bude provozováno na adrese Líšťany 9, 330 35 Líšťany. Plánovaná kapacita zařízení péče o děti po transformaci je 16 míst. Projekt bude realizován od 01. 02. 2017 do 31. 08. 2019, z toho předpokládanou délka projektové fáze na transformaci zařízení péče o dítě je od 1. 2. 2017 do 31. 8. 2017, tj. 7 měsíců. Po transformaci bude zařízení provozováno jako dětská skupina dle zákona č. 247/2014 Sb. a bude určeno pro veřejnost.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 838 255,40 Kč
Veřejné zdroje ČR: 500 868,60 Kč
 
Celková částka: 3 339 124,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena